לחצו למכרזים בשירות המדינה

כונס נכסים האתר הרשמי של כונס 1 לרכישת דירות מכונס נכסים ורכבים מכונס נכסים.

כונס נכסים מזמין אתכם לקנות דירות מכונס נכסים בחיסכון של עד 30% ובקניית רכבים מכונס בחיסכון של כ50% היכנסו עכשיו ותקבלו הנחות ענק.

מעוניינים לשמוע עוד פרטים? מלאו את הטופס ונחזור אליכם בהקדם

המשתלם ביותר
מנוי דו שנתי 69 ₪ / חודש
מנוי שנתי 89 ₪ / חודש
מנוי חצי שנתי 140 ₪ / חודש

דירות מכונס נכסים - 288 מכרזים

 • סוג הנכס
 • עיר
 • כתובת
 • חדרים
 • תאריך הגשה
  • בית מגורים
  • חדרה
  • רח' הצוקים
  • 162
  • 25/12/19
  גוש חלקה: *** | פורסם ב: 05/12/19 |
  מועד הגשה: 25/12/19 שעה: 10:00
  • סוג הנכס בית מגורים
  • מספר חדרים 162
  • קומה -
  • שטח (מ"ר) -
  כתובת הנכס: רח' הצוקים , חדרה

  מקבלים הצעות לרכישת בית מגורים.


  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים

  פרטי איש קשר

  למידע נוסף אודות מודעה זו השאירו פרטים ונחזור אליכם

  • הזדמנות נדל"ן
  • יד חנה
  • -
  • 27/01/20
  גוש חלקה: *** | פורסם ב: 05/12/19 |
  מועד הגשה: 27/01/20 שעה: 12:00
  • סוג הנכס הזדמנות נדל"ן
  • מספר חדרים -
  • קומה -
  • שטח (מ"ר) -
  כתובת הנכס: , יד חנה

  מקבלים הצעות לרכישת מגרש.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים

  פרטי איש קשר

  למידע נוסף אודות מודעה זו השאירו פרטים ונחזור אליכם

  • הזדמנות נדל"ן
  • נופית
  • -
  • 06/04/20
  גוש חלקה: *** | פורסם ב: 05/12/19 |
  מועד הגשה: 06/04/20 שעה: 12:00
  • סוג הנכס הזדמנות נדל"ן
  • מספר חדרים -
  • קומה -
  • שטח (מ"ר) -
  כתובת הנכס: , נופית

  מקבלים הצעות לרכישת מגרש.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים

  פרטי איש קשר

  למידע נוסף אודות מודעה זו השאירו פרטים ונחזור אליכם

  • הזדמנות נדל"ן
  • דימונה
  • -
  • 17/02/20
  גוש חלקה: *** | פורסם ב: 05/12/19 |
  מועד הגשה: 17/02/20 שעה: 12:00
  • סוג הנכס הזדמנות נדל"ן
  • מספר חדרים -
  • קומה -
  • שטח (מ"ר) -
  כתובת הנכס: , דימונה

  מקבלים הצעות לרכישת דירה.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים

  פרטי איש קשר

  למידע נוסף אודות מודעה זו השאירו פרטים ונחזור אליכם

  • בית מגורים
  • רמת גן
  • רח' בשמת
  • -
  • 31/12/19
  גוש חלקה: *** | פורסם ב: 05/12/19 |
  מועד הגשה: 31/12/19 שעה: 16:00
  • סוג הנכס בית מגורים
  • מספר חדרים -
  • קומה -
  • שטח (מ"ר) -
  כתובת הנכס: רח' בשמת , רמת גן

  הזמנה להציע הצעות לרכישת בית מגורים מפואר

  =======================================

   הח"מ מזמין בזה את הציבור להציע הצעות לרכישת המקרקעין שלהלן:

   

  זכות בעלות במקרקעין המהווים בית מגורים צמוד קרקע בבניה חד משפחתית הכולל 2 קומות, מרתף, עליית גג וחניה הידועים כחלקה 290 בגוש 6236 ברחוב בשמת 7, קריית קרניצי, רמת גן (להלן – "הנכס").

   

  1.          הנכס יימכר במצבו הנוכחי (AS IS). 

   

  2.          על המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את המצב הפיזי, ההנדסי, המשפטי, התכנוני של הנכס, או הרישוי של הנכס אם יש כזה. האחריות בעניין זה תהיה על המציע בלבד ואין במידע הכלול בהזמנה זו ו/או במידע שיימסר על ידי כונס הנכסים ו/או מי מטעמו כדי להוות מצג כלפי המציע ו/או כדי להטיל אחריות כלשהיא על כונס הנכסים ו/או כדי לשחרר את המציע מלבדוק את הנכס ואת הזכויות בנכס ו/או מצבו ו/או האפשרויות לניצולו.  

   

  3.          טופס הצעה, לרכישת הנכס, נוסח הסכם המכר, ניתן  לקבל במשרד כונס הנכסים - עו"ד אליעזר פודורובסקי בחדרה  בטלפון  04-6336717 אצל עו"ד עדי גינצבורג או במייל  [email protected]

   

  4.          על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים. הח"מ רשאי לערוך התמחרות בין המציעים וכן רשאי לנהל משא ומתן עם כל אחד מהמציעים ו/או לקבל הצעות נוספות.  

   

  5.          הצעות ניתן להגיש בכתב אך ורק על גבי טופס הצעה לרכישת הנכס  עד ליום 31.12.2019 בשעה 16:00 למשרד כונס הנכסים. לטופס ההצעה יצורף שיק בנקאי לפקודת כונס הנכסים, בשיעור של 10% מסכום ההצעה. מציע שיחזור בו מהצעתו, השיק שימסור יחולט לטובת כונס הנכסים כפיצוי מוסכם.

   

  6.          הצעות שלא יוגשו בטופס ההצעה ואשר לא יצורף אליו השיק הבנקאי והסכם מכר חתום ו/או הצעה שתוגש עם הסתייגות או תיקונים כלשהם לא תתקבלנה ע"י כונס הנכסים.

   

  7.          כונס הנכסים אינו מתחייב לקבל את ההצעה הנמוכה או הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, יהיה רשאי להאריך מועדים ויהיה רשאי שלא לבחור הצעה כלשהיא ע"פ שיקול דעתו הבלעדי וכן רשאי לנהל מו"מ בכל שלב שהוא או לקיים התמחרות בין המציעים או חלקם ו/או לפרסם  הזמנה/ות  חדשה/ות להציע הצעות לרכישת הנכס.

   

  8.          כונס הנכסים לא ישלם דמי תיווך בגין העסקה בשום מקרה.

   

  9.          ההכרזה על בחירת המציע שירכוש את הנכס כפופה לאישורה של כב' רשם/ת ההוצל"פ.

   

  10.       ביקור בנכס יערך בהודעה שתימסר לפונים למשרד כונס הנכסים.

   

  ________________________________

  אליעזר פודורובסקי, עו"ד 

  כונס הנכסים

  הרברט סמואל 59, חדרה

   טלפון: 6336717 – 04  פקס: 6323118 - 04

  * מידע נוסף זמין למנויים

  פרטי איש קשר

  למידע נוסף אודות מודעה זו השאירו פרטים ונחזור אליכם

  • הזדמנות נדל"ן
  • נתיבות
  • -
  • 17/02/20
  גוש חלקה: *** | פורסם ב: 05/12/19 |
  מועד הגשה: 17/02/20 שעה: 12:00
  • סוג הנכס הזדמנות נדל"ן
  • מספר חדרים -
  • קומה -
  • שטח (מ"ר) -
  כתובת הנכס: , נתיבות

  מקבלים הצעות לרכישת מגרש.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים

  פרטי איש קשר

  למידע נוסף אודות מודעה זו השאירו פרטים ונחזור אליכם

  • הזדמנות נדל"ן
  • רכסים
  • -
  • 23/03/20
  גוש חלקה: *** | פורסם ב: 05/12/19 |
  מועד הגשה: 23/03/20 שעה: 12:00
  • סוג הנכס הזדמנות נדל"ן
  • מספר חדרים -
  • קומה -
  • שטח (מ"ר) -
  כתובת הנכס: , רכסים

  מקבלים הצעות לרכישת מגרש.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים

  פרטי איש קשר

  למידע נוסף אודות מודעה זו השאירו פרטים ונחזור אליכם

  • הזדמנות נדל"ן
  • חיפה
  • -
  • 30/12/19
  גוש חלקה: *** | פורסם ב: 05/12/19 |
  מועד הגשה: 30/12/19 שעה: 12:00
  • סוג הנכס הזדמנות נדל"ן
  • מספר חדרים -
  • קומה -
  • שטח (מ"ר) -
  כתובת הנכס: , חיפה

  מקבלים הצעות לרכישת מגרש.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים

  פרטי איש קשר

  למידע נוסף אודות מודעה זו השאירו פרטים ונחזור אליכם

  • נכס
  • רעננה
  • רח' רבוצקי
  • -
  • 01/02/20
  גוש חלקה: *** | פורסם ב: 04/12/19 |
  מועד הגשה: 01/02/20 שעה: 18:00
  • סוג הנכס נכס
  • מספר חדרים -
  • קומה -
  • שטח (מ"ר) 1019
  כתובת הנכס: רח' רבוצקי , רעננה

  מקבלים הצעות לרכישת נכס.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים

  פרטי איש קשר

  למידע נוסף אודות מודעה זו השאירו פרטים ונחזור אליכם

  • דירה
  • חיפה
  • רח' הרופא
  • 4
  • 22/12/19
  גוש חלקה: *** | פורסם ב: 04/12/19 |
  מועד הגשה: 22/12/19 שעה: 15:00
  • סוג הנכס דירה
  • מספר חדרים 4
  • קומה 3
  • שטח (מ"ר) -
  כתובת הנכס: רח' הרופא , חיפה

  מקבלים הצעות לרכישת דירה.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים

  פרטי איש קשר

  למידע נוסף אודות מודעה זו השאירו פרטים ונחזור אליכם

  • הזדמנות נדל"ן
  • שדרות
  • -
  • 30/12/19
  גוש חלקה: *** | פורסם ב: 03/12/19 |
  מועד הגשה: 30/12/19 שעה: 12:00
  • סוג הנכס הזדמנות נדל"ן
  • מספר חדרים -
  • קומה -
  • שטח (מ"ר) -
  כתובת הנכס: , שדרות

  מקבלים הצעות לרכישת מגרש.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים

  פרטי איש קשר

  למידע נוסף אודות מודעה זו השאירו פרטים ונחזור אליכם

  • הזדמנות נדל"ן
  • אופקים
  • -
  • 24/02/20
  גוש חלקה: *** | פורסם ב: 03/12/19 |
  מועד הגשה: 24/02/20 שעה: 12:00
  • סוג הנכס הזדמנות נדל"ן
  • מספר חדרים -
  • קומה -
  • שטח (מ"ר) -
  כתובת הנכס: , אופקים

  מקבלים הצעות לרכישת מגרש.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים

  פרטי איש קשר

  למידע נוסף אודות מודעה זו השאירו פרטים ונחזור אליכם

  • הזדמנות נדל"ן
  • ירושלים
  • -
  • 27/01/20
  גוש חלקה: *** | פורסם ב: 03/12/19 |
  מועד הגשה: 27/01/20 שעה: 12:00
  • סוג הנכס הזדמנות נדל"ן
  • מספר חדרים -
  • קומה -
  • שטח (מ"ר) -
  כתובת הנכס: , ירושלים

  מקבלים הצעות לרכישת מגרש.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים

  פרטי איש קשר

  למידע נוסף אודות מודעה זו השאירו פרטים ונחזור אליכם

  • הזדמנות נדל"ן
  • אבו גוש
  • -
  • 24/02/20
  גוש חלקה: *** | פורסם ב: 03/12/19 |
  מועד הגשה: 24/02/20 שעה: 12:00
  • סוג הנכס הזדמנות נדל"ן
  • מספר חדרים -
  • קומה -
  • שטח (מ"ר) -
  כתובת הנכס: , אבו גוש

  מקבלים הצעות לרכישת מגרש.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים

  פרטי איש קשר

  למידע נוסף אודות מודעה זו השאירו פרטים ונחזור אליכם

  • הזדמנות נדל"ן
  • אבו גוש
  • -
  • 20/04/20
  גוש חלקה: *** | פורסם ב: 03/12/19 |
  מועד הגשה: 20/04/20 שעה: 12:00
  • סוג הנכס הזדמנות נדל"ן
  • מספר חדרים -
  • קומה -
  • שטח (מ"ר) -
  כתובת הנכס: , אבו גוש

  מקבלים הצעות לרכישת מגרש.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים

  פרטי איש קשר

  למידע נוסף אודות מודעה זו השאירו פרטים ונחזור אליכם

  • הזדמנות נדל"ן
  • טייבה
  • -
  • 17/02/20
  גוש חלקה: *** | פורסם ב: 03/12/19 |
  מועד הגשה: 17/02/20 שעה: 12:00
  • סוג הנכס הזדמנות נדל"ן
  • מספר חדרים -
  • קומה -
  • שטח (מ"ר) -
  כתובת הנכס: , טייבה

  מקבלים הצעות לרכישת מגרש.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים

  פרטי איש קשר

  למידע נוסף אודות מודעה זו השאירו פרטים ונחזור אליכם

  • חנות
  • ראשון לציון
  • רח' נגבה
  • -
  • 01/01/20
  גוש חלקה: *** | פורסם ב: 03/12/19 |
  מועד הגשה: 01/01/20 שעה: 10:00
  • סוג הנכס חנות
  • מספר חדרים -
  • קומה -
  • שטח (מ"ר) 25
  כתובת הנכס: רח' נגבה , ראשון לציון

  מקבלים הצעות לרכישת חנות.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים

  פרטי איש קשר

  למידע נוסף אודות מודעה זו השאירו פרטים ונחזור אליכם

  • דירה
  • חיפה
  • רח' כספרי
  • 5
  • 30/12/19
  גוש חלקה: *** | פורסם ב: 03/12/19 |
  מועד הגשה: 30/12/19 שעה: 12:00
  • סוג הנכס דירה
  • מספר חדרים 5
  • קומה -
  • שטח (מ"ר) 135
  כתובת הנכס: רח' כספרי , חיפה

  מקבלים הצעות לרכישת דירה.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים

  פרטי איש קשר

  למידע נוסף אודות מודעה זו השאירו פרטים ונחזור אליכם

  • בית מגורים
  • הוד השרון
  • רח' המעגל
  • -
  • 01/01/20
  גוש חלקה: *** | פורסם ב: 03/12/19 |
  מועד הגשה: 01/01/20 שעה: 13:00
  • סוג הנכס בית מגורים
  • מספר חדרים -
  • קומה -
  • שטח (מ"ר) -
  כתובת הנכס: רח' המעגל , הוד השרון

  מקבלים הצעות לרכישת בית מגורים.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים

  פרטי איש קשר

  למידע נוסף אודות מודעה זו השאירו פרטים ונחזור אליכם

  • דירה
  • עפולה
  • רח' הדגן
  • -
  • 25/12/19
  גוש חלקה: *** | פורסם ב: 03/12/19 |
  מועד הגשה: 25/12/19 שעה: 14:00
  • סוג הנכס דירה
  • מספר חדרים -
  • קומה -
  • שטח (מ"ר) -
  כתובת הנכס: רח' הדגן , עפולה

  מקבלים הצעות לרכישת דירה.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים

  פרטי איש קשר

  למידע נוסף אודות מודעה זו השאירו פרטים ונחזור אליכם

  • נכס
  • מועצה אזורית עמק הירדן
  • -
  • 05/01/20
  גוש חלקה: *** | פורסם ב: 03/12/19 |
  מועד הגשה: 05/01/20 שעה: 12:00
  • סוג הנכס נכס
  • מספר חדרים -
  • קומה -
  • שטח (מ"ר) -
  כתובת הנכס: , מועצה אזורית עמק הירדן

  מקבלים הצעות לרכישת נכס. 

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים

  פרטי איש קשר

  למידע נוסף אודות מודעה זו השאירו פרטים ונחזור אליכם

  • נכס
  • תל אביב
  • רח' רענן
  • -
  • 15/12/19
  גוש חלקה: *** | פורסם ב: 03/12/19 |
  מועד הגשה: 15/12/19 שעה: 10:00
  • סוג הנכס נכס
  • מספר חדרים -
  • קומה -
  • שטח (מ"ר) 450
  כתובת הנכס: רח' רענן , תל אביב

  מקבלים הצעות לרכישת מבנה מגורים ומסחר.


  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים

  פרטי איש קשר

  למידע נוסף אודות מודעה זו השאירו פרטים ונחזור אליכם

  • דירה
  • ירושלים
  • רח' שלמה באום
  • -
  • 01/01/20
  גוש חלקה: *** | פורסם ב: 02/12/19 |
  מועד הגשה: 01/01/20 שעה: 10:00
  • סוג הנכס דירה
  • מספר חדרים -
  • קומה -
  • שטח (מ"ר) -
  כתובת הנכס: רח' שלמה באום , ירושלים

  מקבלים הצעות לרכישת דירה.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים

  פרטי איש קשר

  למידע נוסף אודות מודעה זו השאירו פרטים ונחזור אליכם

  • בית מגורים
  • אבן יהודה
  • רח' ההדרים
  • -
  • 26/12/19
  גוש חלקה: *** | פורסם ב: 02/12/19 |
  מועד הגשה: 26/12/19 שעה: 18:00
  • סוג הנכס בית מגורים
  • מספר חדרים -
  • קומה -
  • שטח (מ"ר) -
  כתובת הנכס: רח' ההדרים , אבן יהודה

  מקבלים הצעות לרכישת בית מגורים.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים

  פרטי איש קשר

  למידע נוסף אודות מודעה זו השאירו פרטים ונחזור אליכם

  • דירה
  • חיפה
  • רח' רמב"ן
  • -
  • 22/12/19
  גוש חלקה: *** | פורסם ב: 02/12/19 |
  מועד הגשה: 22/12/19 שעה: 12:20
  • סוג הנכס דירה
  • מספר חדרים -
  • קומה -
  • שטח (מ"ר) -
  כתובת הנכס: רח' רמב"ן , חיפה

  מקבלים הצעות לרכישת דירה.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים

  פרטי איש קשר

  למידע נוסף אודות מודעה זו השאירו פרטים ונחזור אליכם

  • נכס
  • תל אביב
  • רח' יוסף מילוא
  • -
  • 31/12/19
  גוש חלקה: *** | פורסם ב: 02/12/19 |
  מועד הגשה: 31/12/19 שעה: 10:00
  • סוג הנכס נכס
  • מספר חדרים -
  • קומה -
  • שטח (מ"ר) -
  כתובת הנכס: רח' יוסף מילוא , תל אביב

  מקבלים הצעות לרכישת נכס.


  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים

  פרטי איש קשר

  למידע נוסף אודות מודעה זו השאירו פרטים ונחזור אליכם

  • מגרש
  • פרדס חנה כרכור
  • -
  • 15/03/20
  גוש חלקה: *** | פורסם ב: 02/12/19 |
  מועד הגשה: 15/03/20 שעה: 12:00
  • סוג הנכס מגרש
  • מספר חדרים -
  • קומה -
  • שטח (מ"ר) 9052
  כתובת הנכס: , פרדס חנה כרכור

  מקבלים הצעות לרכישת מגרש.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים

  פרטי איש קשר

  למידע נוסף אודות מודעה זו השאירו פרטים ונחזור אליכם

  • נכס
  • כפר סבא
  • רח' שולמית
  • -
  • 19/12/19
  גוש חלקה: *** | פורסם ב: 02/12/19 |
  מועד הגשה: 19/12/19 שעה: 16:00
  • סוג הנכס נכס
  • מספר חדרים -
  • קומה -
  • שטח (מ"ר) -
  כתובת הנכס: רח' שולמית , כפר סבא

  מקבלים הצעות לרכישת נכס.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים

  פרטי איש קשר

  למידע נוסף אודות מודעה זו השאירו פרטים ונחזור אליכם

  • דירה
  • הרצליה
  • רח' העוגן
  • 3
  • 07/01/20
  גוש חלקה: *** | פורסם ב: 02/12/19 |
  מועד הגשה: 07/01/20 שעה: 10:00
  • סוג הנכס דירה
  • מספר חדרים 3
  • קומה 3
  • שטח (מ"ר) 71
  כתובת הנכס: רח' העוגן , הרצליה

  מקבלים הצעות לרכישת דירות נופש.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים

  פרטי איש קשר

  למידע נוסף אודות מודעה זו השאירו פרטים ונחזור אליכם

התחבר

ליצירת קשר